Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00016
16-02-1968
Samenvatting
4.c. Bespreking toetreding van Groot-Brittanniƫ tot de EEG. Minister Luns heeft de indruk dat Duitsland tegemoet komt aan het Franse standpunt m.b.t. Britse toetreding. Dat houdt in dat er voor de Britten eerst een associatiefase komt alvorens men over toetreding kan spreken. De Duitsers willen eveneens het Benelux-memorandum bespreken met de Zes, zonder de Britten. Luns vermoedt dat deze besprekingen voor Nederland als pro-Britse pleitbezorger lastig zullen worden. Men houdt de mogelijkheid open om bilateraal met de Britten samen te werken.
Zie ook