Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00022
01-03-1968
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3.i. Verslag van de EEG vergadering van ministers van landbouw. Minister Lardinois meldt dat er weinig vooruitgang is geboekt in het gemeenschappelijk zuivel- en rundvleesbeleid. Namens Frankrijk zet Faure de onderhandelingen onder druk door te stellen dat de douane-unie niet kan worden voltooid als er geen vooruitgang wordt gemaakt in het gemeenschappelijk beleid.