Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3.b. Bespreking toetreding van Groot-Brittanniƫ bij de EEG. Minister Luns vermeldt de bespreking in de Europese ministerraad. Duitsland heeft een voorstel om tot een vrijhandelszone te komen. De Beneluxregeringen zijn het hiermee eens, maar hopen op een daadkrachtiger voorstel en het betrekken van de Britten. Het hiertoe ingediende Benelux-memorandum wordt waarschijnlijk afgekeurd door de Fransen. Staatssecretaris de Koster legt het Duitse voorstel uit, dat tot een geleidelijke verlaging van douanerechten bestaat, en tot stand dient te komen in multilateraal overleg tussen de Vier en de Zes. Eveneens dienen besprekingen tussen de Zes en de kandidaat-leden apart plaats te vinden, over het landbouwbeleid en de technologische samenwerking. De ministers bespreken het Duitse voorstel.
Zie ook