Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00029
22-03-1968
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4.h. Bespreking toetreding van Groot-Brittannië tot de EEG. Brown, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, is afgetreden. Daarnaast is er onenigheid tussen de regering en de vakbonden over het beleid van Jenkins, de Britse minister van financiën. De positie van de Britse regering is momenteel zwak.
Daarnaast heeft de Belgische regering gevraagd het comité-Maréchal nog een kans te geven. Er zit wellicht beweging in de Franse houding door een verschil van mening tussen minister Schumann (technologie) en minister Couve de Murville (Buza).
Aansluitend vindt minister Luns het Amerikaanse beleid ten aanzien van de Italiaanse pogingen om verrijkt uranium te verkrijgen Frankrijk in de kaart spelen. De Italianen maakten graag gebruik van een Frans aanbod nadat samenwerking door de Britten werd geweigerd.