Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.s. Bespreking van het Europese zuivelbeleid. Minister Lardinois vertelt over het in de REZ besproken voorstel van de Commissie om een reeds in 1963 afgesproken heffing in te voeren. Nederland is schoorvoetend bereid enige consessies te doen aan het voorstellenpakket van de Commissie. De andere lidstaten zijn echter verdeeld en veelal weinig enthousiast. Frankrijk daarentegen is voorstander van een veel hogere heffing dan in 1963 is afgesproken. Nederland is hiervan geen voorstander. De ministers zijn het eens dat er een overleg moet komen tussen de EEG ministers van Financiën over de financiële zijde van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en dat de kosten niet boven de afspraken van 1963 moeten uitstijgen.
Zie ook