Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00057
21-06-1968
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
3.p. Verslag over Europese conferentie van verkeersministers. De plannen van minister Leber met betrekking tot de Duitse verkeershervormingen zijn in de vergadering niet positief ontvangen. De Duitsers zijn echter niet bereid tot verdere concessies dan die toegezegd in bilateraal overleg met Nederland. Dit betreft vooral het vervoer van groente en fruit.
Zie ook