Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.b. Bespreking van de West-Europese Unie. De ontwikkelingen in Tsjechoslowakije trekken veel aandacht. Bij de Russen worden signalen opgepikt dat men van plan is een hardere koers te varen t.o.v. de Tsjechoslowaken. Het Non-proliferatieverdrag wordt vermoedelijk door Frankrijk geweigerd, de overige landen lijken echter positief. Voor de kwestie Biafra zal humanitaire hulp worden geleverd via het Rode Kruis i.p.v. via Europese samenwerkingsverbanden. Nederland wil echter de mogelijkheden verkennen om de zaak aan te kaarten bij de VN. Bij het bespreken van de Britse economie verklaarde minister Stewart (GB) dat de betalingsbalans volgend jaar naar verwacht zal herstellen. De Franse betalingsbalans is eveneens in problemen. Nederland heeft de Franse kritische houding t.a.v. Britse toetreding bestreden. De Duitsers zijn ook positiever geworden t.a.v. Britse toetreding.