Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
B00064
19-07-1968
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4.d. De toetreding van Groot-Brittannië tot de EEG. De Belgen hebben bij enkele EEG lidstaten voorgesteld de WEU tot politiek overleg te maken. Nederland ziet hier weinig in, gezien dit het Benelux-memorandum doorkruist als basis voor het overleg over de Britse toetreding. Luns zal de kwestie met zijn Belgische collega Harmel bespreken.