Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.l. Lunchbespreking met de Nederlandse leden van de Europese Commissie. De Britse toetreding bij de EEG kwam ter sprake. Frankrijk is bereid het verzet hiertegen te staken als defensieproblemen tussen beiden kunnen worden opgelost. Commissielid Sassen meent dat de Fransen dergelijke problemen opwerpen als uitstelstrategie. Verder bestaat bij de EEG het idee dat Nederland onwillig is m.b.t. ontwikkelingshulp. Enige zaken m.b.t. het gemeenschappelijk landbouwbeleid en ontwikkelingshulp worden besproken. Minister-President De Jong heeft toegezegd dat er zal worden gekeken naar een bepaalde vaste procedure van overleg.