Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4.c. Uitvoering van het ELDO programma. Nederland wil zich uitsluitend houden aan de bestaande verplichtingen, maar zal geen overschrijding van de begrote kosten toestaan. Verscheidene ministers wensen verder dat Nederland zich terug trekt uit ELDO. De Block is hierop tegen: het zal de Nederlandse belangen schaden. Intern wordt de afspraak gemaakt dat nieuwe ELDO projecten zonder Nederlandse participatie zullen verlopen. Minister Klompé laat aantekenen dat zij zich niet met dit besluit kan verenigen.
Zie ook