Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5 e. Voorstellen inzake de financiering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, de vaststelling van eigen middelen van de EEG en de versterking van de bevoegdheden van het Europese parlement. (Brief van de minister van Buitenlandse Zaken dd. 6 mei 1965, nr. 68199, met bijlagen)
Bespreking van het voorstel van de EEG-commissie tot wijziging van artikel 201 m.b.t. de vervanging van de financiƫle bijdragen door eigen middelen van de EEG).
De Nederlandse delegatie streeft naar uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese Parlement. Vondeling en Biesheuvel verwachten niet dat deze kwestie op de aankomende EEG-raad besproken zal worden.
Staatssecretaris De Block zou graag een vetorecht voor het EP met betrekking tot de begroting zien. Hij stelt een standpunt voor dat de Nederlandse delegatie in de aankomende EEG-raad kan innemen. De delegatie zal instemmen met het voorstel van de EEG-commissie, maar er zal ook worden aangegeven dat Nederland de bevoegdheden van het EP niet voldoende acht. De MR gaat met dit voorstel akkoord.
Zie ook