Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00017
02-07-1965
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 c. Bijeenkomst WEU te Luxemburg
De Britten hebben het voorstel gedaan om te komen tot economische samenwerking van geheel Europa. Luns stelt dat dit voorstel geen alternatief vormt voor EEG-lidmaatschap.