Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5 c. EEG (Zie notulen m.r. 17 december 1965, punt 6 a)
Luns brengt een verslag van de EEG-ministerraadvergadering te Brussel van 20 december 1965.
Colombo laat weten dat Frankrijk niet bij voorbaat afwijzend staat tegenover meerderheidsbesluiten, maar wel op het gebied van landbouwkwesties en handelspolitiek, daar voor deze beide de eenstemmigheid moest worden gewaarborgd.
Biesheuvel vraagt zich af hoe de delegatie in Luxemburg samengesteld zal zijn. Hij verwacht dat er zaken met betrekking tot landbouw besproken zullen worden. Luns antwoordt dat de delegaties zullen bestaan uit de ministers en staatssecretarissen van BuZa en de permanente vertegenwoordigers.
Luns zegt toe na te zullen gaan hoe de delegaties van andere landen samengesteld zullen worden.
Zie ook