Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 b. De crisis in de EEG (Zie notulen m.r. 14 januari 1966, punt 3 a en notulen r.m.r. 21 januari 1966, punt 3 a)
Luns doet verslag van zijn bezoek aan het Europese Parlement naar aanleiding van de bijeenkomst van de zes ministers van BuZa in Luxemburg. Van deze bijeenkomst zelf heeft De Block reeds verslag gedaan in de rijksministerraad. De reacties van de Nederlandse leden van het EP op de berichtgeving van Luns waren zeer positief. De leden van het EP waren tevreden over de Nederlandse houding in de EEG-crisis.
Luns verwacht dat de Fransen concessies zullen doen in de kwestie over het vetorecht. Luns gaat ervan uit dat op de volgende vergadering in Luxemburg op 28 januari de decisieve ronde begint. Op de besprekingen in Luxemburg zijn de vijf volstrekt solidair gebleken en dus zal Frankrijk op de komende vergadering concessies moeten doen.
De Franse delegatie heeft in Luxemburg een tijdschema aangedragen voor de fusie van de drie executieve commissies. Dit schema is volgens Den Uyl gevaarlijk.
Biesheuvel merkt op dat er de kans bestaat dat de besprekingen op 28 januari in Luxemburg zullen vastlopen. Luns heeft het advies gegeven niet in te stemmen met een derde conferentie, omdat hij een compromisvan Franse zijde verwacht. Als van tevoren wordt ingestemd met een derde conferentie dan zullen de Fransen minder bereid zijn concessies te doen.
Zie ook