Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00040
28-1-1966
Samenvatting
3 a. De crisis in de EEG (Zie notulen m.r. 21 januari 1966, punt 4 b)
Luns verwacht dat in de vervolgvergadering in Luxemburg de vijf het eens blijven in hun standpunt ten opzichte van Frankrijk. Frankrijk heeft op de vorige bijeenkomst drie punten gesteld met betrekking tot: meerderheidsbeslissingen, beknotting van de EEG-commissie en het tijdschema voor de fusie van de executieve commissies.
Luns zegt contact op te zullen nemen met de minister-president als Nederland in een geïsoleerd zou raken in Luxemburg.
Samkalden stelt Luns de vraag of hij concessies mogelijk acht in de kwestie van de meerderheidsbeslissingen. Luns antwoordt dat hij dit mogelijk acht in zaken waarover in normale omstandigheden al voor 1 januari 1966 een besluit genomen zou zijn.
Tenslotte stelt Luns dat als de discussie over roulerend voorzitterschap van de Europese commissie gehouden wordt, Nederland achter de handhaving van dr. Mansholt als lid van de Europese commissie zal staan.
Zie ook