Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
5 b. Voorstel inzake politieke integratie (Zie notulen m.r. 18 februari 1966, punt 5 d)
President De Gaulle heeft uitgesproken dat de tijd rijp is om over te gaan tot het houden van politieke bijeenkomsten met de Zes. Nederland heeft hierop contact opgenomen met de overige EEG-landen. De Nederlandse delegatie heeft laten weten niet met de Franse plannen akkoord te gaan.
Cals vreest dat Nederland alleen zou kunnen staan in zijn afwijzing van het Duits-Franse initiatief. Nederland zal zich mogelijk afzijdig houden van het politieke overleg.
Zie ook