Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
6 c. De vergadering van de EEG-raad op 21 maart 1966 (Brieven van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, mr. De Block, dd. 16 maart 1966, resp.nrs. 46486, 46488 en 46489, met bijlagen)
De Block verwacht niet dat er in de komende EEG-raad beslissingen genomen zullen worden, omdat geen van de delegaties bereid lijkt concessies te doen.
Den Uyl vraagt of Biesheuvel al een concreet voorstel heeft voor de Kennedyronde. Biesheuvel zal in de komende vergadering van de EEG-raad aandringen op de voorbereiding van voorstellen voor de Kennedyronde.
Den Uyl deelt mede dat in de komende week de Nederlandse delegatie in Brussel de Nederlandse bijdrage voor het EEG-programma voor de middellange termijnprognoses moet vaststellen.