Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 d. Verslag EEG-raadsvergadering
Er is besloten een gesprek tussen de zes ministers te houden over de uitvoering van de fusie van de executieven. Over de roulatie van het voorzitterschap is het volgende besloten: de roulatie zal plaatsvinden naar geografische indeling om de twee jaar. Deze termijn kan echter ook eventueel met twee jaar worden verlengd. De Benelux zal voor roulatie als een eenheid gelden. Luns stelt dat deze EEG-raadsvergadering zakelijker en beter is verlopen dan voorgaande vergaderingen.
Volgens Den Uyl blijft de toekomst van de Kennedyronde onzeker. De Fransen willen niet over de Kennedyronde beslissen voordat het definitieve akkoord over de landbouwfinanciering afgesloten is.
Vondeling zegt verrast te zijn door de gang van zaken in de EEG-raad, omdat er gesproken is over de landbouwfinanciering terwijl dit volgens hem niet de bedoeling was.
Vondeling is van mening dat in de volgende EEG-raad goed gesproken moet worden over de landbouwfinanciering.