Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
3 h. Spanje en de EEG (Zie notulen m.r. 7 april 1967, punt 4 c)
Minister Luns geeft een uiteenzetting over de moeilijkheden rond het verzoek van Spanje tot associatie met de EEG. Enkele Kamerfracties zijn tegen nauwere banden tussen de EEG en Spanje.