Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00090
16-06-1967
Actoren
Notulen Ministerraad
Samenvatting
4 h. De Britse toetreding tot de EEG
Minister Luns doet verslag van de stand van zaken met betrekking tot de Britse toetreding tot de EEG.