Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 c. Het verzoek van Groot-Brittannië e.a. inzake toetreding tot de EEG (Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken dd. 16 oktober 1967, nr. 1813157 en brief van de minister van Buitenlandse Zaken dd. 24 oktober 1967, nr.189617, met bijlagen; zie notulen m.r. 20 oktober 1967, punt 4c en r.m.r. 27 oktober 1967, punt 3a)
Besproken wordt wat Nederland gaat doen als Frankrijk zijn vetorecht uitspreekt om Groot-Brittannië buiten de EEG te houden. Minister Witteveen pleit voor een minimalistische aanpak, waarbij de Nederlandse belangen zo goed mogelijk vertegenwoordigd worden. Minister-president De Jong wil alle werkterreinen van de EEG bevriezen totdat Groot-Brittannië en de Scandinavische landen zullen toetreden. Luns is het deels met De Jong eens.