Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4 b. Conclusies REZ; Britse toetredingsverzoek (Zie notulen m.r. 8 december 1967, punt 4b)
De REZ was unaniem van oordeel dat in de aanstaande vergadering van de Europese Raad een uitspraak moet worden gedaan over het openen van de toetredingsonderhandelingen.