Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00120
03-07-1964
Samenvatting
2 h. Fusie executieven (Zie notulen m.r. 19 juni 1964, punt 6f)
Minister Luns en staatssecretaris De Block hebben een bespreking gehad met de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de versterking van de bevoegdheden van het Europese parlement.