Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
C00139
05-01-1967
Samenvatting
Nota inzake de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van het GATT.
In de nota wordt verslag gedaan van de stand van zaken in de Kennedyronde.