Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
4. Europees Sociaal Handvest (Nota van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken dd. 29 september 1961, nr. 132579, met bijlage)
Minister Beerman voorziet problemen met het voorgestelde handvest.