Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2a. Ingekomen stukken: schrijven van voorzitter van de Raad voor de Economische Unie (Hirschfeld), d.d. 13-10-1948.

Lieftinck is bezorgd dat de regeringen de vat op het Benelux-Unieproces zullen kwijtraken, indien pas (zoals door Hirschfeld voorgesteld) in januari 1949 een ministersconferentie zal worden belegd. Van den Brink valt hem bij. De REA stelt voor tweemaandelijkse conferenties van de meest betrokken Nederlandse en Belgische bewindslieden te houden.

NOTA IN ARCH.KMP, DOSS. 351.88 (493.1): 075.33