Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
2b. Pré-Union verdrag met de BLEU-Unie.

Ofschoon de financieel-monetaire problemen rondom de Benelux nog niet zijn opgelost, hecht de REA zijn goedkeuring aan het paraferen van het Benelux-verdrag later op 5 oktober 1949.

3. Benelux-ministersconferentie in Luxemburg op 13, 14 en 15 oktober 1949 (BuZa).

Nederland is nog steeds bezorgd over de overeen te komen staatsrechtelijke en staatskundige inrichting van de Benelux. Vanuit de Kamer zijn inmiddels geluiden te horen inzake het inrichten van een interparlementair Benelux-orgaan, nu iets dergelijks in Europees verband ook tot stand is gekomen. De REA wil liefst vermijden dat dit onderwerp op de agenda zal komen. Maar ook de monetaire en handelspolitieke kwesties vormen lastige punten voor de REA. Hierover zal in de ministerraad worden beslist.
NOTA IN ARCH.KMP, DOSS. 351.88 (493.1): 075.33

Het Pré-Union verdrag inzake de Benelux wordt op 12-10-1949 zonder discussie aanvaard in de REA.