Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00172
04-02-1950
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag Spierenburg van OEEC bijeenkomst van 26 januari t/m 1 februari 1950 te Parijs, met bijlagen.

De Amerikanen hadden door mislukken van eerdere pogingen tot vorming van regionale economische samenwerkingsverbanden in Europa hun hoop gezet op deze bijeenkomst met als centraal onderwerp liberalisatie van de handel in OEES-kader. VS is uitgesproken voorstander van de vorming van een grote Europese markt. Ter vergadering kwam Schuman met een gezamenlijk Frans-Italiaans-Beneluxplan inzake vrijere onderlinge handel (verhoging van het vrije percentage in de onderlinge handel naar 75% per einde 1950). Stikker ondersteunde het voorstel, waarbij hij benadrukte dat de vrijere handel m.n. van belang was voor het transport. Naar het verslag speelde hij een cruciale rol in de onderhandelingen, waarin de Britten vooral aan de rem hingen. Zij waren de mening toegedaan dat, voorafgaand aan liberalisatie, de haalbaarheid van de bredere Europese gedachten inzake economisch herstel nader diende te worden onderzocht.
Zie ook