Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00205
22-09-1952
Actoren
codetelegram
Samenvatting
Luns vraagt, na beraadslaging in de MR, Van Kleffens het voorzitterschap op zich te nemen van de interdepartementale commissie die de regering moet gaan adviseren inzake het ontwerpen van een structuur voor de EPG. Nederlandse inzet daarbij is te voorkomen dat het werk dat hiervoor in de Assemblée van de EGKS wordt verricht, zal ontaarden "in de richting van forceren van onverantwoorde schepping van politieke gezagsorganen zonder waarborgen voor totstandkoming van reële belangengemeenschap".

Van Kleffens aanvaardt de opdracht per omgaande op 24 september 1952.
Zie ook