Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00208
06-11-1952
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Aantekening betreffende de alternatieven voor een Politieke Gemeenschap.
Blaisse geeft de institutioneel-politieke verschillen aan tussen EDG en EGKS. Hij komt met 6 alternatieven voor een te grote macht voor de Raad van Ministers. In hoofdzaak komen die hierop neer: Bij de EPG zal het in eerste instantie de bedoeling zijn de politieke bevoegdheden van het commissariaat onder controle te krijgen, want de macht van de Executieve is hierin straks cruciaal. Daarin zal de EPG afwijken van de EDG en van de EGKS. Wellicht zal het daarom raadzaam zijn de Assemblée uit te rusten met zekere legislatieve en controlerende bevoegdheden als tegenwicht voor de politieke macht van de Raad van Ministers. De EPG kan beter beschouwd worden als een stap op weg naar een veel ruimere samenwerking. Uitbreiding en toetreding van nieuwe lidstaten kan dan afhankelijk worden gesteld van de mate van integratie op diverse gebieden. Blaisse ziet dit overigens als een proces waarmee nog vele jaren gemoeid zullen zijn.