Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00238
04-12-1948
Actoren
Notitie
Samenvatting
Notitie Kerstens voor Boon.

Op 24 november heeft te Parijs de eerste bijeenkomst plaats gehad van de vijf delegaties van de Pact van Brussel landen inz. de Europese federalistische gedachte. De drie Nederlandse vertegenwoordigers bevinden zich daarbij in een ongelukkige positie, aangezien zij de enige delegatie vormen zonder administratieve ondersteuning. Bovendien zijn ze het onderling niet eens over te voeren standpunten. Aan Den Haag wordt instructie gevraagd of een Assemblée of een Europese Raad van Ministers dient te worden gesteund (of beide), hoe om te gaan met de mogelijkheid dat communisten kunnen worden gekozen in een Assemblée, en met het creëren van een opening richting Duitsland en Italië.

Stikker benoemt Kranenburg als aanvullend lid.