Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00242
07-05-1953
Actoren
Brief
Samenvatting
Evenals in mei 1948, wil het Comité d'Action pour la Communauté Supranationale van de Europese Beweging andermaal een groot congres houden in de Ridderzaal in Den Haag. Drapier doet een beroep op medewerking van de Nederlandse regering - een verzoek dat door Buitenlandse Zaken wordt gesteund (bijlage).

Het congres vindt van 8-10 oktober 1953 plaats.
Zie ook