Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00258
08-06-1957
Samenvatting
Memorandum (no. 711) met beknopt overzicht van DWS voor Luns en Van der Beugel inzake belangrijkste ontwikkelingen t.a.v. coordinatie van de diverse Europese vertegenwoordigende assemblées. Dit n.a.v. een in december 1956 door de Britse minister van Buitenlandse Zaken in de NAVO-council geopperd "Grand Design" voor opheffing van de bestaande Assemblées van de Raad van Europa en de WEU door een algemene Europese Assemblée. Dit plan stuitte op ernstige kritiek van de betrokken landen, aangezien het de Europese parlemantaire organen los zou maken van de organen van intergouvernementele samenwerking. De plannen vormden aanleiding voor De Zes om een interimcommissie op te richten om de vertegenwoordigende structuren van de EGKS en de overige Europese assemblées tegen het licht te houden en te bezien in hoeverre hier een personele unie mogelijk en wenselijk zou zijn. Nederland is het hiermee in principe eens, maar wil dergelijke afspraken liever niet formeel in een verdrag vastleggen.