Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00266
17-06-1957
Actoren
Memorandum
Samenvatting
Memo (no. 39) Luns aan Tuyll van Serooskerken.

Luns is in Brussel op pad gegaan om steun te verwerven voor de acceptatie van een systeem van plaatsvervangers in het EP. Spaak had hiertegen in eerste instantie bezwaren, maar die zijn volgens Luns terug te voeren op onvrede over de Nederlandse houding t.a.v. bijdragen aan de overzeese gewesten. Larock bleen ontvankelijker voor de Ned. gedachten, die Luns hem voorlegde onder benadrukken van de zeer afwijzende reacties van de Tweede Kamer. Larock, gesteund door Snoy, stelde daar de Belgische gedachte tegenover tenminste de helft van de leden van de diverse nationale parlementen tevens lid te laten zijn van het EP - een idee waarin Luns geen heil ziet.