Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00270
11-09-1959
Samenvatting
Memorandum (no. 1658) Kymmell aan Van Houten.

Bij haar regeringsverklaring heeft de nieuwe Ned. regering zich op 26-05-1959 een voorstander betoont van het houden van rechtstreekse algemene verliezingen voor het EP. Daarmee heeft Ned. zich op voorhand moreel haast gebonden aan de nog te formuleren voorstellen van het EP voor dergelijke verkiezingen. DIE is daar niet gelukkig mee en wijst op technische problemen rondom nationale kandidaatstelling voor het EP en op principiƫle veranderingen die rechtstreekse verkiezingen voor een niet-wetegevend, maar adviserend orgaan als het EP zouden hebben, waarvan de leden bovendien geen zitting zouden mogen hebben in een van de nationale parlementen.