Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00275
22-01-1964
Actoren
Brief
Samenvatting
Brief Andriessen (no. 164/580) aan Luns.

Handelsaccoorden van de EEG onttrekken zich in de huidige situatie aan parlementaire controle. De Tweede kamer is daar ontevreden over en Andriessen heeft toegezegd hieraan iets te willen doen, ook al voorziet het Verdrag van Rome niet in raadpleging van het EP in dezen. Andriessen dringt erop aan deze zaak op EEG-niveau op te pakken.