Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00319
22-11-1950
Actoren
Telegram
Samenvatting
Verslag Garnier van gesprek met Boon en Spierenburg

Zowel Boon als Spierenburg onderstrepen het belang dat Ned. hecht aan de nieuwste Franse plannen voor Europese integratie. Den Haag is blij ditmaal in een vroegtijdig stadium aan tafel plaats te hebben, want er heerst achterdocht tegen plannen en beraadslagingen van de grote mogendheden. Wel plaatsen zij enige kanttekeningen bij de door Frankrijk voorgstelde prijsmechanismen in het Schuman-plan. Evengoed is Den Haag erg vóór het voortzetten van de officiële onderhandelingen. Spierenburg onderstreept bovendien nog eens zijn grote vertrouwen in Monnet.