Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00322
14-08-1947
Actoren
Persbericht
Samenvatting
Circulaire 202 IP.

Op de zeslandenconferentie te Parijs m.b.t. economische samenwerking in Europa laat Alphand zich ontvallen dat een douaneunie hem nuttig voorkomt ter bevordering van de intra-Europese handel en om aan de VS een signaal af te geven dat de Europese landen zelf ook plannen hebben voor economisch herstel. Zijn uitlating gaat een eigen leven leiden, wanneer The Times er een artikel aan wijdt als gaat ook in formele zin om een Frans project.
Zie ook