Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00331
15-10-1949
Actoren
Brief
Samenvatting
Persoonlijke brief (no. 7765/S) Guindey aan Alphand.

De omtrekken van de Franse voorstellen voor liberalisatie van de wisselkoersen en de handel binnen Europa worden geleidelijk aan duidelijker. Daarmee komt ook aan het licht dat e.e.a. ingrijpender is dan men bij Fanciƫn in Parijs aanvankelijk dacht. Guindey wil eerst meer duidelijkheid voordat hij verder kan gaan.