Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Codebericht (no. 100) Rutten aan Luns.

Verslag van de vergadering in het Coreper van 14-09-1964 inz. De fusie der gemeenschappen en het Europees Parlement. Een van de centrale punten, was de ingangsdatum van de fusie, die op aandringen van de Fransen werd aanvaard als 31-12-1966. Nederland stemde nu in met het aantal van 14 leden van de EC, mits die een beperkte zittingsduur zouden hebben. Dit aantal, en de zittingstermijn van de leden van de EC, was echter geen uitgemaakte zaak. Ook de procedure rondom het aanstellen en aftreden van de leden zelf leidde tot discussie. Met name Luxemburg, dat met de fusie de HA EGKS zou zien vertrekken, lag dwars.
Zie ook