Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00356
16-05-1950
Samenvatting
Brief Luxemburgse ambassadeur aan Bech.

Het Duitse enthousiasme van de eerste dagen na aankondiging van het Plan Schuman is tanende. In politieke kringen in Bonn wil men de zaak voortuit helpen door rechtstreekse onderhandelingen met Frankrijk. Daarbij staan voor de Duitsers herstel van de volledige souvereiniteit en gelijkberechtigiung voorop. Dat betekent vooreerst teruggave van de zeggenschap over het Ruhrgebied en vrijheid de Duitse staalproductie op te voeren boven het huidige niveau van 11 miljoen toen per jaar.