Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00360
03-06-1950
Actoren
communiqué
Samenvatting
Brits communiqué inzake Schuman Plan.

Groot-Brittannië verwelkomt het Franse initiatief inzake een kolen- en staalgemeenschap en wil hierover graag overleggen teneinde de Franse voorstellen te verduidelijken. Londen wijst de gedachte van een Hoge Autoriteit niet af, maar steunt deze evenmin. De strekking van de autoriteit dient in internationale onderhandelingen te worden bepaald. De Franse uitgangspunten in dezen zijn echter zo verschillend van de Britse, dat Londen geen mogelijkheid ziet deel te nemen aan de onderhandelingen. Enkel indien Frankrijk bereid is een ministersconferentie bijeen te roepen om te praten over de procedure voor het openen van werkelijke onderhandelingen (over het Plan Schuman) kan Groot-Brittannië zijn houding herzien.