Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00374
29-05-1950
Actoren
Brief
Samenvatting
Brief (no. 440/2097) Quaroni aan Sforza.

Quaroni meldt na kennisname van het Schuman-plan bezorgd te zijn over de reikwijdte van de supranationale autoriteit waarin het plan voorziet en die een inbreuk zal vormen op de Italiaanse souvereiniteit. Dit temeer, daar dit plan niet alleen het begin vormt van een economische eenwording van Europa, maar ook van een politieke. Het plan gaat volgens hem enkel uit van het Franse belang, aangezien een internationale controle over het Ruhrgebied niet eeuwig zal kunnen duren.
Echter: het Schuman-plan vormt een serieuze bedreiging voor de onafhankelijke Italiaanse ijzer- en staalindustrie, waar Quaroni ernstig voor waarschuwt.