Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Memorandum Direction de la Politique inzake mogelijke Belgische opstelling t.o.v. Schuman-plan.

Voorzet voor een Belgische standpuntbepaling t.a.v. het Schuman-plan. Dit plan lijkt voort te borduren op het principe waarop ook de Autorité Internationale de la Ruhr is gebaseerd, waarbij nog onduidelijk is in hoeverre sprake zal zijn van kartelvorming in de kolen- en staalsector. Het plan biedt de overige westeuropese landen de mogelijkheid aan te haken bij het Frans-Duitse integratieplan. Dit zal niet eenvoudig zijn: behalve de eigen Belgische steenkoolindustrie, dient ook de gecombineerde Belgisch-Luxemburgse staalindustrie een plaats te krijgen in deze context. Het komt neer op een keuze tussen liberale verscheidenheid en gedirigeerde integratie van deze sectoren. Hier zitten economische-, politieke en handelsaspecten aan. Een en ander zal in kaart worden gebracht door een door de premier in te stellen werkgroep waarin de diverse dienstonderdelen zitting hebben.