Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Minuut Direction Générale du Commerce Extérieur voor Van Zeeland inz. positionering Belgische steenkoolwinning in Schuman-plan.

Voor wat België betreft, domineren twee kwesties de politiek t.o.v. het Schuman-plan. Er is een politiek probleem t.a.v. de instituties (hier verder onbesproken) en een economisch probleem t.a.v. de Belgische steenkoolwinning. Op dit gebied dient een "péréquation" te worden bereikt, waartoe Duitsland nu heeft aangeboden het grootste deel van de bekostiging op zich te willen nemen. Gevraagd wordt een uitspraak van de ministerraad hoe nu verder te gaan.
Zie ook