Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
Samenvatting
Verslag bezoek Soames aan Den Haag.

Begin maart bezoekt Soames Den Haag [exacte datum blijkt niet uit de stukken] voor overleg met de politieke en ambtelijke top die in Nederland verantwoordelijk is voor het beleid t.a.v. de buitenlandse handel. Gesproken wordt over de gemeenschappelijke handel van de EEG met de Oostbloklanden en de multilaterale onderhandelingen inz. de handelspolitiek. Nederland draagt nogmaals uit dat het einddoel dient te zijn uit te komen op een nultarief voor de handel, inclusief die met de ontwikkelingslanden. Soames meent dat zich hier niet alleen de EEG, maar ook de USA nader moeten inspannen rondom algemene tariefpreferenties. Wat de EEG betreft dient de landbouwpolitiek wat Soames en de EC betreft buiten beschouwing te blijven. Van Nederlandse kant wordt medegedeeld dat Den Haag bereid is tot het instellen van eenzijdige tariefpreferenties voor de ontwikkelingslanden.
Zie ook