Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00443
06-04-1964
Actoren
Verslag
Samenvatting
Verslag Kohnstamm van gesprek met Van Oosten (6 april), met Marjolin (7 april) en met Wehner.

Mansholt heeft voorstellen gedaan ter consolidering van de landbouwprijzen. Van Oosten meent dat het vaststellen van prijzen voor (groepen van) landbouwproducten op termijn onvermijdelijk zal zijn. Niettemin dient er een regeling te komen voor overschotten.
Met Marjolin spreekt Kohnstamm over Italiƫ, waar een van de specifieke problemen het wantrouwen is tussen bedrijfsleven en de regering. Italiƫ worstelt bovendien met een tekort op de betalingsbalans, dat bijgepast zal moeten worden.
Tweede besproken probleem met Marjolin, is het ontbreken van de EC in de Groep van 10 industrielanden. Verder komen aan de orde: monetair beleid en de Kennedy Ronde. Marjolin meent dat de USA de voorstellen van de EC zullen moeten aannemen.
Daarnaast nog een aantekening van een telefoongesprek met Wehner over het bezoek van Vondeling, Van der Stoel en Suurhoff aan Bonn.