Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00450
08-04-1971
Samenvatting
Bericht Hommel aan Thorn n.a.v. bezoek Heath aan Bonn.

Hommel beschrijft de kwestie van de Britse toetreding in termen van 'le problème de l'adhésion anglaise'. Heath heeft volgens hem in Bonn aangegeven welwillend te staan tegenover het aanvaarden van de bepalingen van het Verdrag van Rome. Toetreding mag echter geen excessieve belasting teweeg brengen voor de Britse economie. Van Duitse zijde is daar tegenin gebracht dat er weinig beweging zit in het Britse standpunt. Bonn wil dat Groot-Brittannië meer gaat bijdragen aan het EG budget dan de 3% die Heath voorstaat. Wel meldt Heath de onderhandelingen snel te willen afronden, al is ook Hommel de mening toegedaan dat er nog veel zaken onopgelost blijven.