Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00464
29-04-1968
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Vertrouwelijke aantekening Prass voor Von Gutenberg.

Tot dusverre zijn op voorspraak van vooral het Auswärtiges Amt vooral de argumenten ten faveure van Brits lidmaatschap van de EEG benadrukt. Er bestaan echter ook belangrijke nadelen en risico's. Hoe moet het in dat geval verder met de ontwikkeling van de Europese gemeenschappen zelf; hoe de agrarische politiek verder te voeren; wat te doen aan de slechte toestand van de Britse economie? Prass beklaagt zich erover dat het Bundeskanzleramt door Brandt en Lahr op een zijspoor is gerangeerd in de kwestie rondom de Britse toetreding. Dit houdt het risico in dat Bonn de Fransen van zich zal vervreemden, waartegen Prass ten stelligste waarschuwt.