Nederland en de Europese integratie, 1950-1986

 
English | Nederlands
D00469
07-1967
Actoren
Aantekening
Samenvatting
Aantekening Bundeskanzleramt voor Kiesinger ter voorbereiding van zijn gesprek met De Gaulle op 12/13 juli 1967.

De discussie over het nut van een Britse toetreding is een onuitputtelijk thema. Van Franse kant is de deur nooit definitief op slot gedaan. Er liggen wel de nodige problemen. Van Britse kant concentreren die zich op monetaire aangelegenheden, de landbouwpolitiek, de positie van de Commonwealth, de vrijheid van kapitaalverkeer en de regionale politiek. Aan de kant van de Zes is er ongerustheid inz. de bijstandsverplichtingen onder art. 108 van het EEG-verdrag nu het Pond onder druk staat. Van Franse kant zijn er vooral politieke bezwaren. De aantekening concentreert zich op het weerleggen van de door De Gaulle geuite bezwaren tegen het Britse lidmaatschap.